3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Aktuality / PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO: JUDr. IVAN HUMENÍK, Ph.D.Ako prvý vystúpi na konferencii s príspevkom JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., ktorý zároveň patrí k organizátorom konferencie. Dr. Humeník bude prezentovať príspevok s názvom “Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov”.

  

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. sa narodil v Košiciach. Právnickú fakultu vyštudoval v Trnave (2003). Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. V roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul Ph.D.. Ivan Humeník sa počnúc diplomovou prácou orientuje na problematiku medicínskeho práva.

Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedie predmet "Medicínske právo". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je členom Svetovej asociácie pre medicínske právo (WAML), sudcom Rozhodcovského súdu pre medicínske záležitosti a autorom viacerých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva. Je autorom odbornej monografie "Ochrana osobnosti a medicínske právo" (2011) a editorom zborníka “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011).

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI