3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Aktuality / Kredity od Slovenskej lekárskej komory pre účastníkov konferencieS účasťou na konferencii je spojených viacero benefitov a výhod. Každý účastník získa priamo na konferencii Zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi. Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania s príslušným počtom kreditov pridelených od SLK.

Slovenská lekárska komora udelí účastníkom kredity v počte:

- 8 kreditov pre pasívnych účastníkov lekárov

- 3 kredity pre aktívnych autorov

- 2 kredity pre pasívnych autorov


Okrem toho má každý účastník konferencie priestor konfrontovať svoje názory s názormi ďalších zúčastnených a možnosť nadobudnúť nové kontakty. Pre účastníkov ponúkame možnosť publikovania v online post.Zborníku, ktorý vydá organizátor do 5 mesiacov od konferencie.

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI