3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Aktuality / Predstavenie príspevku prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.Docent Szaniszló bude na konferencii prezentovať svoj príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky". Tento príspevok je v programe konferencie zaradený na 9:00. Prinášame stručnú charakteristiku tohto príspevku.

Jednou z oblastí záujmu o etické teórie v praxi sú „medicínske aktivity, ktoré sa týkajú biologických zásahov do ľudského organizmu v záujme jeho liečenia, alebo v záujme optimálnych (prípadne aspoň normálnych- v prípade reštitučných zásahov) činností jeho psychických a somatických funkcii“. Tieto teórie sa v skratke dajú zhrnúť do názvu bioetika. Tento mladý odbor vedeckého usmernenia výskumu sa vďaka rýchlemu vývoju biotechnológii a možností ich použitia rozvíja takým tempom, že etika má čo robiť, aby zhodnotila možnosti dnešnej biomedicíny. Vďaka tomuto vývoju sú dnes možné biomedicínske zásahy, ktoré umožňujú manipulovať s „nedostatkami prírody“ nevídaným spôsobom. Otázne sú však nielen možnosti, ale často aj úmysly s ktorými sa tieto možnosti dosahuje. Preto sa v tejto práci chceme pozrieť na skúsenosti viacerých odborníkov z oblasti etiky a medicínskej praxe, ktorí hľadajú možnosti a hranice biomedicínskeho výskumu a etické možnosti ohodnotenia lekárskeho konania, pri lepšom chápaní ako cieľa medicínskej starostlivosti na jednej strane, tak aj pohľadu na vzťah lekára a pacienta v celom sociálnom kontexte zdravotníctva v modernej spoločnosti.

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI