3. máj 2012 Košice, kongresová sála hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko začiatok o 8:30

Aktuality / Na konferencii odznie príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázkyNa konferencii odznie aj príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky. Autormi príspevku sú popredný odborník na tému práva duševného vlastníctva Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. Prinášame stručné predstavenie ich príspevku.

Spájanie medicíny s právom duševného vlastníctva je nanajvýš aktuálne a dotýka sa tak práva priemyselného vlastníctva, ako aj autorského práva. Príspevok analyzuje vybrané otázky patentového práva a zamýšľa sa nad možnosťami udelenia nútenej licencie na liečivá chránené patentom. V súvislosti s ochranou nových spôsobov prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí poukazuje na legislatívne nedostatky v tejto oblasti. Samostatná časť sa zaoberá problematikou označovania liekov a ochrany ich názvov prostredníctvom ochranných známok. V rámci autorskoprávnej ochrany sa článok venuje všeobecne vzniku autorských diel v medicíne s osobitným akcentom na vytváranie zamestnaneckých autorských diel. V tejto súvislosti diskutuje o slobode vedeckého bádania a možnostiach obmedziť použitie výsledkov výskumu z dôvodu ochrany práv zamestnávateľa. Osobitná pozornosť je venovaná otázkam plagiátorstva, ktoré sú aktuálne aj v oblasti medicíny.

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE V ODBORNEJ SPOLUPRÁCI POD ZÁŠTITOU
                              

   


 

HLAVNÍ PARTNERI

       

 


 

PARTNERI

                                      

                          
                            

 


 

V SPOLUPRÁCI